Kategori Aqidah

0

VALENTINE HARI RAYA PENYEMBAH BERHALA

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga beliau dan para sahabat beliau serta yang mengikuti petunjuk beliau. Amma Ba’du: Sungguh sangat disayangkan banyak diantara kaum muslimin yang merayakan Valentine...