Kategori Aqidah

0

AQIDAH SEPENUH HATI

Imam Ash-Shabuni Asy-Syafi’i (wafat tahun 449 H) rahimahullahu berkata: Saudara-saudaraku seagama meminta kepadaku untuk aku menyusun bagi mereka pembahasan-pembahasan tentang ushuluddin/aqidah: Yang dipegang teguh oleh para imam-imam dan ulama kaum muslimin serta para salafush...

0

VALENTINE HARI RAYA PENYEMBAH BERHALA

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga beliau dan para sahabat beliau serta yang mengikuti petunjuk beliau. Amma Ba’du: Sungguh sangat disayangkan banyak diantara kaum muslimin yang merayakan Valentine...