Kategori Mutiara Salaf

0

JANGAN ASAL SHARE

Imam Al-Barbahari berkata:Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, setiap anda mendengar ucapan orang pada zamanmu, janganlah anda tergesa-gesa (menerimanya) hingga anda bertanya dan memperhatikan: ‘Apakah hal itu telah diucapkan oleh sahabat Nabi atau salah seorang ulama...

0

[MUTIARA SALAF] TERKUMPULNYA SELURUH KEBURUKAN

☘️ MUTIARA SALAF ☘️ Sulaiman At-Taimi rahimahullahu berkata: Apabila anda suka mencari-cari keringanan dari (pendapat) ulama maka telah terkumpul di dalam diri anda seluruh keburukan. (Jami’ Bayan Al-Ilmi Wa Fadhlihi 2/91-92 oleh Ibnu Abdi...

0

[MUTIARA SALAF] LANGKANYA KEADILAN

MUTIARA SALAF Imam Malik rahimahullahu berkata: Tidak ada sesuatu di zaman ini yang lebih langka daripada keadilan/obyektivitas.[*] ———————————————————— [*] Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an oleh Imam Al-Qurthubi 1/286-287.

0

CARILAH SAHABAT SETIA

Carilah Sahabat Setia [1] Oleh : Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili –hafidzahullahu- Diantara ucapan hikmah Imam Syafi’i rahimahullahu adalah ucapan beliau: Selayaknya bagi seseorang untuk berantusias dalam mencari sahabat yang setia dan jujur. Sebagaimana dia berantusias...

0

TAK ADA KEBAIKAN PADA MANUSIA BUNGLON

TAK ADA KEBAIKAN PADA MANUSIA BUNGLON Oleh : Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili –hafidzahullahu- Tidak ada kebaikan untuk dirimu pada diri seorang sahabat yang suka berubah-ubah sikap (plin plan/manusia bunglon). Tidak ada kebaikan dalam menjalin kecintaan...

0

10 WASIAT SALAF UNTUK PARA PEMUDA

10 Wasiat Salaf Untuk Para Pemuda[1]   1. Dari Abu Al-Ahwas beliau berkata: Berkata Abu Ishaq ‘Amru As-Sabi’i rahimahullahu: Wahai para pemuda, pergunakan sebaik mungkin masa muda kalian. Tidaklah berlalu suatu malam bagiku melainkan aku...

0

TEGARLAH DI ATAS KEBENARAN

Imam Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah rahimahullahu berkata di dalam Al-Kafiyah Asy-Syafiyah Fi Al-Intishaar li Al-Firqah An-Najiyah atau Qasidah Nuuniyah bait 188 – 220 halaman 28-29: Wahai yang menginginkan keselamatan bagi dirinya  Dengarkan ucapan seorang penasehat...

0

PENYAKIT KRONIS ITU BERNAMA HASAD

Penyakit hasad sangat amat mengakar permusuhannya dan mengerogoti jiwa manusia melebihi penyakit yang lainnya. Seorang penyair berkata: كل العدوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك من حسد Semua permusuhan masih diharapkan kecintaannya Melainkan...